Roken of dampen, opinie en feiten

Gamucci-roken of dampen - opinie en feiten

In de film The Matrix uit de jaren 90 werd de gehele mensheid bedot door een supercomputer; de mens zou leven in een door die computer geschapen virtuele wereld.

Momenteel zijn er veel mensen in ons land die onterecht denken dat elektronisch roken ook wel eens net zo slecht zou kunnen zijn als roken. Het rare is ook nog dat dit met name onze rokende medemensen schijnen te denken.

Nu willen we de rokende medemens niet aanvallen, want u bent onze geliefde doelgroep en u bent ook al jaren aan de beurt qua ontmoedigingsbeleid van big brother.
Het is daarbij geen sinecure om nog van een rokertje te genieten en het lijkt wel of inmiddels driekwart van de bevolking de roker erop aankijkt.
Maar de roker heeft het mis als hij denkt dat elektronisch roken net zo slecht is als roken.
De roker heeft dat namelijk foutief begrepen in de massa’s berichten die op hem is afgekomen.

Berichten van met name “hen” die eigenlijk niet willen dat de roker stopt met roken. Want “hen verdient’ namelijk enorme klauwen geld aan u.
Dus roker, u bent niets anders dan een ordinaire geldkoe en hebberige belangengroepen willen dat u blijft roken, ook al kost het u uw gezondheid.

Maar een feit is ook dat ongeveer 1% van de staatsbegroting wordt opgehoest door rokers.
In directe zin is de cash flow aan kosten en belasting baten van roken behoorlijk lucratief dus voor de maatschappij. In financiële zin dan.

Roken of Dampen?

Wij zijn zeker voor goed onderzoek naar eventuele gevolgen op termijn van elektronisch dampen.
Dit zijn wij zelfs barstensvol van vertrouwen; hoe sneller hoe beter; kom maar met onderzoek. Liefst ook naar stoppen met E-sigaretten.
Op dit moment zijn alle onderzoeken over het algemeen al veel positiever over elektronisch dampen dan roken; qua gezondheidsaspecten.

Bij twijfel zou een huisarts uitkomst moeten kunnen bieden over wat hij zou adviseren als hij de keuze moest maken: roken of dampen?
Ga maar vragen; wij, Gamucci, verwelkomen u graag als nieuwe klant, zowel in onze Gamucci webshop als bij een van de talloze Gamucci verkooppunten in Nederland.

Financiele belangen en publieke opinie

Het is opvallend hoe de publieke opinie door krachten wordt beïnvloedt; juist daar waar mogelijk de algemene gezondheid conflicteert met grote financiële belangen.
Laten we het eens over melk hebben; een andere geldkoe.

De Nederlander was voor de jaren 60 nooit gemiddeld langer dan andere Westerse wereldburgers.
Sindsdien echter zijn wij Nederlanders veel langer geworden en valt deze lengtegroei niet te rijmen met die van andere westerse wereldburgers.
Het is namelijk opvallend en raar.

In dezelfde periode werd Nederland, wat men met vergrootglas op de globe moet zoeken, 1 van de machtigste zuivellanden ter wereld.

Opinie en Feiten

Valt er een parallel te bedenken tussen het feit dat ene “Joris Driepinter” op de “Witte Motor” continu “Melk moet, want melk doet je goed” riep en de gelijktijdige groei van de zuivelhandel en de toegenomen lengte van de Nederlander?
Nergens ter wereld verorberen mensen inmiddels zoveel zuivel als de medeburgers in ons land en inmiddels blijkt dat dat juist helemaal niet zo verstandig is voor de gezondheid.

Mogelijk is de Nederlander, door hem zo aan te jagen als Joris deed, juist daarom wel de plofkip van de mensheid geworden gezien de bizar snelle toegenomen lengte in juist deze korte periode.

Elektronisch dampen en de mens, Joris Driepinter en de mens of de supercomputers van de Matrix en de mens.
Er spelen sterke machten op de achtergrond mee die de opinie moedwillig, en ook en ten koste van de volksgezondheid, verkleuren.
Mogelijk ter wille van het direct financieel staatsbelang in tabaksproducten is het zeer denkbaar dat men juist de publieke opinie over het elektronisch roken heeft willen vervormen.

U hoeft ons niet te geloven, geloof eerder uw huisarts.

Share Button
ˆ