Goed onderzoek is nodig voor een goed beleid

Goed onderzoek is nodig voor een goed beleid

Wij, Gamucci Nederland, zijn verheugd met de initiatieven vanuit Amerika om eindelijk gedegen onderzoek te doen naar de effectiviteit van elektronisch roken als middel om te stoppen met roken.

We berichten reeds eerder dat dit al is aangetoond door onderzoek, E-sigaretten helpen bij het stoppen met roken.

Uit een studie van onderzoeker en cardioloog Dr. Konstantinos Farsalinos blijkt dat wetenschappers vaak een groot gebrek aan inzicht ten toon spreiden inzake de werking van E-sigaretten, terwijl ze ook geen idee hebben hoe deze door de consument worden gebruikt.
Dus wat ons betreft is goed en gedegen onderzoek is zeer gewenst.
De uitkomsten zijn wat ons betreft dus voorspelbaar, maar een onderzoek van 5 jaar zal onweerlegbaar de positieve effecten definitief aantonen.

Goed onderzoek is nodig om goed beleid te maken.

Helaas schort het momenteel nog steeds aan goed beleid in de EU en met name in Nederland.
De Nederlandse overheid legt meer beperkingen op aan de E-sigaret dan aan de tabakssigaret!
Gezondheidsorganisaties omarmen de E-sigaret ondertussen voorzichtig in de strijd tegen tabak.

Nederland heeft een recentelijk ingevoerde richtlijn die met name elektronisch roken dient te ontmoedigen door onder andere schreeuwende waarschuwingen op de verpakkingen. Waarschuwingen die nergens op berusten.
En dan wil de overheid misschien ook nog accijns in de toekomst…

Men kan eigenlijk alleen concluderen dat de Nederlandse overheid blijkbaar liever ziet dat rokers dus blijven roken

Ook de Esigbond juicht dergelijke onderzoeken toe en vertrouwt erop dat de uitgangspunten en gehanteerde onderzoeksmethoden de toets der kritiek kunnen doorstaan.
Volgens de bond zijn er reeds te veel onderzoeksresultaten gepubliceerd waarbij achteraf is gebleken dat er gebruik is gemaakt van onrealistische testopstellingen.
Ook stelt de Esigbond dat wet- en regelgeving omtrent de E-sigaret, welke uiteraard mede gebaseerd zou zijn op resultaten van wetenschappelijke onderzoek (wat nu niet zo is), gestoeld moet zijn op waarheidsgetrouwe meetresultaten.
Wetgeving mag nooit tot stand komen doordat beleidsmakers op het verkeerde been zijn gezet door verkeerd uitgevoerde onderzoeken.

Als deze hopelijk gedegen onderzoeksfeiten de overheid misschien weer op het juiste pad kunnen zetten dan is dit onderzoek alleen maar zeer toe te juichen.

Deel je onze mening? Laat het ons weten, of beter nog verspreid ons bericht! Je vindt ons op Twitter en Facebook.

Share Button


ˆ